Hravý průvodce na cestě životem

Každou sadu pexesa tvoříme v naladění na jejího příjemce – rodinu tak, aby pro ně bylo maximálním přínosem.

Celá sadea obsahuje:

  • ručně vypalované obrázky na kostičkách pexesa – 49 kusů
  • sešit, tužku
  • polštářek s levandulí
  • návod
  • vše vloženo do ručně šité etue

V případě zájmu nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky.

Toto pexeso je vytvořeno tak, aby působilo na mnoha úrovních.

Je v něm vložen velký potenciál možností, které nese, a my moc doufáme, že bude vaším bohatstvím.

Již několik let máme důvěru se setkávat s báječnými dětmi v rámci seminářů Země Nezemě, kde učíme děti jak uvolňovat stres, vnímat vedení své intuice, zvládat emoce a rozvíjet své schopnosti.

A právě v těchto seminářích jsme úspěšně využívaly jak dětskou představivost, tak i působení symbolů, které ladně obchází naši rozumovou hemisféru.

Původně jsme chtěly napsat knihu.

Naše kniha měla hovořit o cestě duše, jejím putování a projevení. Měla hovořit o cestě životem, na které objevujeme své vlohy, schopnosti a dary a učíme se komunikovat sami se sebou i s vnějším světem, jehož jsme součástí. Komunikace probíhající skrze naše smysly a energie, ať už ve viditelné či neviditelné podobě.

A pak nám došlo, že to, co by bylo v knize vyjádřeno slovy, může být hravou formou vyjádřeno efektivně právě v obrázcích, symbolech a přišel nápad vytvořit dřevěné pexeso, ve kterém bude vyjádřeno všechno to, co v seminářích oslovujeme a tvoříme.

Symboly vibrují na určité úrovni, a tak nás ladí a harmonizují. Rozšiřují naše vědomí a učí nás chápat souvislosti.

Symboly a tvary obsažené v obrázcích Pexesa Země Nezemě oslovují základní způsoby vnímání našeho vnitřního a vnějšího světa a mohou psát nekonečně mnoho příběhů.  

Vybíraly jsme symboly, které dětem, ale i dospělým mohou zprostředkovat to, co je důležité a  láskyplně je provázet životem.

A teď v domácích podmínkách s velkou láskou tvoříme a moc si přejeme, abyste lásku i poselství do pexesa vložené vnímali i přijali.

Přejeme vám objevnou a radostnou cestu!

A děkujeme za vaši důvěru i za případné sdílení.

P. S. Odměny, které naleznete v návodu k pexesu jsou zdánlivě jednoduché úkoly, které pracují na všech rovinách osobnosti a významně harmonizují (uvádějí do rovnováhy příjemné a nepříjemné zážitky, uvolňují stres).

Děkujeme, že svou otevřeností umožňujete, aby vám toto dílo bylo podporou a pohlazením.

Podnět

Kostičky můžete využívat i jednotlivě jako podporu při řešení otázek, které si kladete.

Jaká energie mi v této situaci pomůže?

Potom si intuitivně vyberte jednu nebo více kostiček a ty noste při sobě nebo je například vložte pod polštář, a tím nechte symbol energeticky působit

Bude nám potěšením, když vaše způsoby využití pexesa budete s námi sdílet.

Zde uvádíme příklady příběhů, které pro jednotlivé kategorie pexesa vyprávěly děti při jednom setkání v semináři.

1) kostičky Smyslů

Příběh o pokoře

K Bohu je potřeba přistupovat s úctou a pokorou a mít otevřené oči, uši a pak spolu/s ním můžeme komunikovat.

2) kostičky Živlů

Z velkého třesku vznikly hvězdy, hvězda je naše Slunce.

Lidé si vybájili Boha, ten stvořil vodu, aby mohli pít, a stromy, aby se měli kde schovat.


3) kostičky Tvorby

Muž dal ženě květinu, jejich spojením (nekonečno) vzniklo dítě, to rostlo (spirála)

4) kostičky Kvality

Drak symbolizuje zlo, křídla dobro, srdce je jejich spojením a vytváří lehkost bytí – motýl – to je radostné a obohacující (smajlík a dárek).