Jste připraveni nechat si pomoci? Objevit své možnosti – získat nový náhled a uchopit souvislosti? 

Konzultace – při osobních konzultacích od nás získáváte top individuální přístup

·         probereme to, s čím přicházíte, uvolníme stres, energetické bloky a otevřeme další možnosti

·         vytestujeme další postup jak v oblasti výživy, tak v péči o duši – kineziologický test, biofotonický skener

Semináře – získáváte navíc

·         nástroje sebepéče a seberozvoje

·         hluboké prožitky umocněné energií skupiny